Båtvisor

Vem kan segla förutan vind?


Vem kan segla förutan vind?
Vem kan ro utan åror?
Vem kan skiljas från vännen sin,
utan att fälla tårar?

Jag kan segla förutan vind.
Jag kan ro utan åror.
Men ej skiljas från vännen min,
utan att fälla tårar.

Klostervals

Melodi: Kostervalsen
Kom i klostervals!

Häll din feta grogg i min hals!
Jag en fylla får.
Tjohej, vad det veftar och går.
Jag vill ha likör
tills den dan då jag dör.
Jag är din, ett fyllesvin,
allra kärestan min!

Dejliga alkoholprocent.
Ge mig nu en fylla i present!
I stället för en tjej,
som kanske säger nej.
Jag vill förgifta mig.
TJOHEJ!

Jag har aldrig vart på snusen

Melodi: Om jag hade pengar
Jag har aldrig vatt på snusen
aldrig rökat en cigarr, halleluja!
Mina dygder äro tusen,
inga syndiga laster jag har.
Jag har aldrig sett nått naket,
inte ens ett litet nyfött barn.
Mina blickar går mot taket,
därmed undgår jag frestarens garn,
Halleluja...

Bacchus spelar på gitarren,
Satan spelar på sitt handklaver.
Alla djävlar dansar tango,
säg vad kan man väl önska sig mer?
Jo, att alla bäckar vore brännvin,
Riddarfjärden full av bayerskt Öl,
konjak i varenda rännsten
och punsch i varendaste pöl,
Halleluja...