Vakter

  Ett glas Två glas Tre glas Fyra glas Fem glas Sex glas Sju glas Åtta glas
Förmiddagsvakten
08:00 - 12:00
08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00
Middagsvakten
12:00 - 16:00
12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00
Första plattvakten
16:00 - 18:00
16:30 17:00 17:30 18:00  
Andra plattvakten
18:00 - 20:00
  18:30 19:00 19:30 20:00
Första vakten
20:00 - 24:00
20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 23:30 24:00
Hundvakten
00:00 - 04:00
00:30 01:00 01:30 02:00 02:30 03:00 03:30 04:00
Dagvakten
04:00 - 08:00
04:30 05:00 05:30 06:00 06:30 07:00 07:30 08:00
Källa: http://www.e.kth.se/~e93_jof/esquader/